Pedagogisch

Binnen de school streven wij naar een pedagogisch klimaat waarbinnen de leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen. Binnen dat klimaat worden de leerlingen uitgenodigd tot verkennen, ondernemen en tot presteren naar beste kunnen. Het welbevinden van de leerlingen vinden wij erg belangrijk. Met behulp van een pedagogisch leerlingvolgsysteem (ZIEN) brengen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in beeld. Daarnaast wordt in de groepen 5 t/m 8 een zogenaamde groepsklimaatvragenlijst gebruikt, waarop de kinderen kunnen aangeven hoe het met hun welbevinden in de groep en op school gesteld is. Ook aspecten van sociale veiligheid (pesten, vormen van intimidatie, geweld) komen in deze vragenlijst aan de orde.

Zo willen wij komen tot een aanzet voor de vorming van een evenwichtige persoonlijkheid en de verwerving van kennis en attitude die noodzakelijk zijn voor het vervolgonderwijs.

Klik op de button hieronder om een ingescande versie van de ouderbrochure van Wonderlijk Gemaakt, de methode die wij hanteren voor seksuele vorming, te openen.

Ouderbrochure wonderlijk gemaakt.pdf