Vereniging

De Koningin Wilhelminaschool is opgericht en wordt in stand gehouden door de Vereniging "Een School met de Bijbel" te Hardinxveld-Giessendam. Deze vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, vertaald in de Statenvertaling, zoals dat wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid.

Leden van deze vereniging hebben zich bij het bestuur hebben aangemeld en zijn toegelaten. De belangrijkste voorwaarde voor toelating als lid is schriftelijke instemming met de genoemde grondslag. Voor het wezenlijk functioneren van de grondslag dienen leer en leven van de leden hiermee in overeenstemming te zijn.

Het onderwijsgevend personeel, benoemd door het bestuur van de Vereniging "Een School met de Bijbel", onderschrijft de grondslag van de school. Van de ouders van de leerlingen wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren en de geldende schoolregels naleven.

Degenen die nadere informatie willen ontvangen over het lidmaatschap van de Vereniging "Een School met de Bijbel", kunnen zich wenden tot de secretaris van de vereniging of tot de directie van de school.

Klik hier om het formulier in te vullen om lid te worden van de vereniging.

Voor het jaarverslag van 2022 klik hier. (=jaarverslag inclusief financiële jaarverslag én accountsverklaring)

ANBI-gegevens: hier en hier.