Geschiedenis

De Koningin Wilhelminaschool is opgericht in 1909 en begon met 78 leerlingen, 2 leerkrachten in twee lokalen van "'t Schooltje onder aan de dijk". De school groeide, in 1929 telde de school: 267 leerlingen, 7 leerkrachten die hun werk verrichtten in 7 lokalen. In 1948 werd begonnen met een kleuterschool.
 
In 1972 startte men met nieuwbouw aan de Jupiterstraat. In 1973 zijn de nieuwe Prins Willem Alexander(kleuter)school en de Koningin Wilhelmina(lagere)school in gebruik genomen. In 1985 zijn beide scholen samengevoegd tot Koningin Wilhelminaschool voor basisonderwijs.
 
Door gestage groei van de school was uitbreiding noodzakelijk, in 1992 werd aan de kant van de Giessen een uitbreiding voltooid. In januari 2001 vond oplevering plaats van een tweetal nieuwgebouwde lokalen. Aan het begin van het schooljaar 2004-2005 is het overleg gestart met de gemeente, met als doel: een compleet nieuw schoolgebouw.

In april 2009 vierde de school haar 100-jarig bestaan; tijdens een onvergetelijke feestweek is dit jubileüm met alle betrokkenen gevierd.

Op 26 april 2013 werd het huidige schoolgebouw aan de Noordstraat geopend.