School Ondersteunings Profiel (S.O.P.)

In het afgelopen schooljaar heeft elke school een S.O.P. geschreven; dit was noodzakelijk i.v.m. de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014.
In dit profiel kunt u lezen op welke wijze de school de begeleiding van leerlingen vormgeeft en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning er zijn op de Koningin Wilhelminaschool.
Als er extra ondersteuning nodig is, wordt niet gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft.
Samenwerking en afstemming met ouders (en eventueel andere deskundigen) vinden wij heel belangrijk; zeker als het gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Voor het schoolondersteuningsprofiel klik hier.