Welkom op de groepspagina van groep 5b

De eerste periode van het schooljaar 2018-2019 is al weer voorbij gegaan.
We hebben natuurlijk al onze 'gewone' schoolwerk gedaan.
Zoals taal, spelling, lezen, begrijpend lezen, verkeer en rekenen,
maar één keer per week zijn we ook gaan gymmen, zingen en tekenen.
Elke week leren we op maandag een psalm uit Gods Woord.
Op de andere dagen wordt door ons een Bijbelverhaal gehoord.
Met twee nieuwe methodes gebruiken we alleen het digibord.
Zodat de leerstof van aardrijkskunde en geschiedenis duidelijk wordt.
Van bijzonderheden raken we gelukkig ook niet van de wijs.
Op 28 september naar Plaswijck, was onze jaarlijkse schoolreis.
Van 15-19 oktober was de week van de kinderboeken.
Tijdens de boekenmarkt mochten we zelf gaan kopen, na het zoeken.
In die week schrijven we over VRIENDEN - door dik en dun een gedicht.
Op vrijdag zijn alle ogen op Aron, de winnaar van onze klas, gericht.
Na de herfstvakantie breekt de volgende periode van het schooljaar aan.
Het is maandag 12 november 2018 als we naar de bibliotheek toegaan.
We leren daar werken met het register en de inhoud van boeken.
Hierdoor kunnen we snel de antwoorden van opdrachten opzoeken.
Door één groepje wordt de biebexpeditie met de goede oplossing afgesloten,
maar ook de andere groepjes hebben van deze excursie genoten.
De juf loopt rond om te helpen en foto's van ons te maken.
Klik hier dan zult u/zul jij net als wij, heel betrokken raken.

Tot slot willen we jullie heel hartelijk groeten
en hopen jullie de volgende keer weer op deze site te ontmoeten !